Tarieven

  • Coaching per uur: € 40,-
  • Coaching per 1,5 uur: € 47,50,-
  • Mind-Walk training:  € 16 per les, per persoon (in klein groepsverband)
  • Mind-Walk training ouder & kind: € 20 euro per ouder-kind paar, per les (in klein groepsverband)

Vergoedingen Coaching/relatie APK Innerlijk Balans

*   Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet vergoed. Dit is ook de reden waarom wij bij Innerlijk Balans relatief lage tarieven hanteren, zodat de coaching voor ieders budget mogelijk is. Soms bieden verzekeraars een aparte vergoeding voor coaching. Wij adviseren u daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij uw ziektekostenverzekeraar.

*   Mensen met een Persoons Gebonden Budget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

*    Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ook diegenen die het niet zo breed hebben, van onze coaching gebruik kunnen maken. In beperkte mate bieden wij jongeren, studenten en minima de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een kortingstarief. Neem hiervoor contact met ons op.